Gwarancja

Gwarancja
Produkcja Wymienników Lamelowych w Sarbuz odbywa się nie tylko w oparciu o reżim technologiczny ale także wg. standardów norm ISO 9001:2008. Każdy produkt ma nadany znak certyfikat zgodności CE z normami technicznymi Unii Europejskiej.
Produkty przed opuszczeniem fabryki są badane pod katem szczelności układu a także jakości wykonania układu podłączeń elementów elektrycznych. Do każdego układu elekt, dołączona jest instrukcja wykonania przyłącza i certyfikat badania.
Reklamacje i Gwarancja w ramach dostaw towarów i dystrybucji w Polsce
1.Reklamacje ilościowe winny być zgłoszone przy odbiorze wyrobów pod rygorem
utraty prawa do ich dochodzenia w terminie późniejszym.
2.Reklamacje jakościowe Dystrybutor/Instalator obowiązany jest zgłosić Dostawcy w formie pisemnej
w terminie 3 dni od daty wydania wyrobów pod rygorem utraty praw z tytułu
rękojmi. Nie dotyczy to wad ukrytych.3.Reklamacje ilościowe Dostawca uwzględnia natychmiast przy odbiorze wyrobów.
4.Reklamacje jakościowe Dostawca rozpatrzy w terminie 30 dni licząc od daty ich złożenia.
Dostawcy przysługuje prawo sprawdzenia u Dystrybutora/Instalatora o zasadności złożonej reklamacji jakościowej.5.W przypadku uzasadnionej reklamacji jakościowej, Dostawca dostarczy Dystrybutorowi/Instalatorowi towar wolny od wad.
Dla towarów dostępnych z magazynu Dostawcy w terminie 4 dni, dla wyrobów niemagazynowych w terminie właściwym dla dostawy tego typu wyrobu.

Dla uzyskania pełnej informacji o procedurze gwarancyjnej zapraszamy do Kontaktu. Szczegóły w umowie o współpracy handlowej.

O nas

Firma Sarbuz od 1953 roku produkuje Lamelowe Wymienniki Ciepła dla przemysłu chłodniczego a 1974 Sarbuz produkuje parowniki, skraplacze, wymienniki glykolowe, dry-coolery. Sarbuz który posiada ogromną wiedzę i doświadczenie jako jedna z najstarszych firm w branży.

Kod QR